DE WERELD VAN HR-APPLICATIES

Voor Nederlandse organisaties zijn er tientallen leveranciers en HR-applicaties waaruit u kan kiezen. Indien uw organisatie ook werknemers in het buitenland heeft, dan zijn er nog veel meer aanbieders in het HR & Payroll domein waar u diensten van af kunt nemen. Aanbod genoeg dus. Maar welke oplossing of combinatie van HR-applicaties is optimaal voor de situatie en ambitie van uw organisatie? En wat is er überhaupt te koop in HR-softwareland?

De meeste softwareleveranciers bieden meerdere HR-applicaties aan. Afhankelijk van de gewenste vorm en mate van servicedienstverlening (bijvoorbeeld zelf doen of uitbesteden), zijn er passende en niet passende oplossingen. Elk met specifieke (on)mogelijkheden en functionaliteiten. Het wordt al helemaal ingewikkeld als de gewenste situatie een combinatie van oplossingen verlangt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat vanuit het hoofdkantoor wordt opgedragen om wereldwijd met één Performancemanagementsysteem te werken, terwijl lokaal of regionaal wel vrijheid is om een Core HR-systeem te kiezen.

Eerst HR-ambitie bepalen

De keuzes die gemaakt worden bij de selectie van HR-applicaties, zijn zeer bepalend voor het succes van de implementatie en adoptie binnen de organisatie. De eerste stap bij de selectie van nieuwe HR-applicaties, is het vaststellen van de ambities. Uit een concrete vastgestelde HR-ambitie blijkt de benodigde breedte van de oplossing (welke werkvelden moeten ondersteund worden) en tevens de gewenste diepte per werkveld (gaat het bijvoorbeeld alleen om registratie van behaalde opleidingen, of zoekt u een e-learning applicatie). Tevens raden wij u aan om het huidige applicatielandschap in kaart te brengen, zodat alle betrokkenen een goed overzicht hebben van de informatiestromen tussen de verschillende applicaties. Deze zogenaamde interfaces tussen systemen maken de implementatie vaak complex en stellen technische eisen aan de nieuwe HR-applicatie.

KEUZE BEPALENDE CRITERIA

Door de huidige (As Is) met de gewenste (To Be) situatie te vergelijken, kunnen Keuze Bepalende Criteria voor HR-applicaties worden bepaald. Dit zijn criteria waarmee de verschillen tussen de HR-applicaties expliciet worden gemaakt tot een top 3. Uw ambities vormen hierbij het uitgangspunt voor het selecteren van de best passende oplossing (of combinatie van oplossingen). De uitkomst is geen goed-of-fout, maar de match per oplossing over de verschillende domeinen. Denk hierbij naast salarisverwerking en dienstverlening aan HR-processen zoals; formatiebeheer, werving & selectie, onboarding / offboarding, performancemanagement en alle processen voor Manager- en Employee Self Service. De onderdelen waar u in de ambitie focus op legt, wegen zwaarder mee in de selectie.

LEVERANCIERSPROGRAMMA

Uw ambitie wordt vergeleken met de specificaties van alle leveranciers en applicaties, opgenomen in het leveranciersprogramma van Vroom. Met behulp van tientallen leveranciers van HR-applicaties en 20 jaar ervaring met systeemselecties, heeft Vroom een leveranciersprogramma ontwikkeld waarmee wij tijdens een workshop uw HR-ambitie vertalen in passende HR-applicaties. In deze database zijn van mid-range tot top-range HR-applicaties, specificaties opgenomen. Enkele duizenden specificaties zijn gevalideerd door onze consultants. De uitkomst van de ambitiematch, is dat u goed geïnformeerd bent over welke criteria, welke applicatie (oplossing) het beste past bij uw ambities. Hier hoort ook advies bij, want keuzes worden altijd in een context gemaakt.

PROEVEN

“Mooi verhaal” -zie ik u denken, “Maar hoe werken die nieuwe HR-applicaties dan?” Zoals met het kopen van een huis, wilt u eerst een bezichtiging alvorens u de koopakte ondertekent. Met het selecteren van software hoeft dit niet anders te zijn. De shortlist is bepaald op basis van uw Keuze Bepalende Criteria. Door middel van een Proof of Concept (demo’s op basis van specifieke cases voor uw situatie), krijgt u de eerste indrukken van hoe de functionaliteiten werken. De gebruikersvriendelijkheid kan goed beproefd worden door middel van een User Experience. Eindgebruikers zitten dan echt zélf achter de knoppen. Via deze aanpak krijgt u van meerdere stakeholders input om een goede keuze te maken. Zo vergroot u draagvlak van de keuze en versnelt u de implementatie en adoptie binnen uw organisatie.

Meer informatie

Systeemselectie
Systeemselectie

Hoe selecteer je het best passende systeem?

Lees meer
De auteur
De auteur

Maak kennis met Wesley vd Blom

Lees meer
Neem contact op
Neem contact op

Vrijblijvende afspraak en/of offerte?

Lees meer