Salarisstrook: onduidelijk!

De loonstrook. Vaak een raadselachtig document met ondoorzichtige informatie. Nu de papieren versie niet meer verplicht is, krijgen werkgevers de kans om hun medewerkers écht inzicht te bieden in hun verdiensten via een digitaal HRM portal.

Loonstrookjes: complex en saai

Tien jaar geleden ontving elke werknemer maandelijks een loonstrook op de deurmat. Het enige interessante onderdeel was, en is nog steeds, het bedrag met de omschrijving “overgemaakt op bankrekeningnummer”. Dat zelfde bedrag ziet de medewerker namelijk terug op zijn bankafschrift.

Voor de gemiddelde werknemer is de rest van de loonstrook te complex en tegelijkertijd niet interessant genoeg. De gegevens worden gepresenteerd als een soort technische specificaties, die alleen leesbaar zijn voor vakmensen.

De papieren loonstrook met pensioen.

Door de bewaarplicht werd de loonstrook een flinke papierwinkel, zowel bij werknemers thuis als in de bedrijfsadministratie. Ordners vol papieren loonstrookjes vulden menig kelder en archiefkast. Gelukkig verstrekken steeds meer werkgevers de loonstrook digitaal, vooral nu het regeringsbeleid zich daarop aangepast heeft. De papieren loonstrook is niet meer verplicht. Een stuk beter voor het milieu!

Het nadeel van digitale loonstrookjes is echter dat medewerkers nu nog minder vaak de loonstrook zullen bekijken voor ze hem (digitaal) opbergen. Veel werkgevers hebben de digitalisering niet aangegrepen om meer inzicht te bieden: de meesten mailen nu gewoon een PDF versie van de oude papieren loonstrook.

Wat voegt de loonstrook toe?

Loonstroken zijn oorspronkelijk ontstaan om werknemers inzicht te bieden in de opbouw van hun loon, en in hun afdrachten aan belastingen en sociale verzekeringen. Maar dat gebeurt lang niet zo effectief als beoogd.

Voor medewerkers met een vast salaris is de loonstrook elke maand hetzelfde. Dan heeft de maandelijkse specificatie dus weinig toegevoegde waarde. De werknemer zal bij aanvang van het dienstcontract de loonstrook controleren, maar gaat er daarna vanuit dat het wel goed is. Dit type medewerker zal alleen op zijn loonstrook kijken als er veranderingen zijn geweest, bijvoorbeeld als hij meer of minder uren gaat werken of een promotie heeft gekregen.

Andere werknemers hebben echter een variabel inkomen. Deze medewerkers hebben te maken met wisselende looncomponenten zoals overwerk, commissies of bonussen. Daardoor hebben zij elke maand behoefte aan duidelijke informatie over hun inkomsten. Voor deze medewerkers is de informatie op de loonstrook vaak juist niet compleet genoeg. Als ze bijvoorbeeld hebben overgewerkt, staat alleen het cumulatieve aantal overuren op de loonstrook. De specificatie van hun overuren staat in een ander systeem, of in het ergste geval moeten zij die bij HR opvragen.

De loonstrook in zijn huidige vorm – digitaal of op papier – is dus voor niemand echt nuttig. Hoog tijd om daar verandering in te brengen!

Effectief inzicht met een e-HRM portal

E-HRM systemen met een HR-portal voor het personeel bieden uitkomst. Hier kan de medewerker niet alleen recente wijzigingen en variabele looncomponenten vinden – zoals het overwerk van deze maand – maar ook alle basiselementen voor de opbouw van het salaris. Een HR-portal heeft alle ruimte en mogelijkheden om deze informatie logisch te ordenen en in hapklare brokken te presenteren.

Net als de papieren versie vroeger, is de digitale loonstrook nu nog verplicht. Daarom moeten e-HRM systemen nog loonstroken in de portal opnemen. Echter, veel medewerkers zoeken de informatie liever gewoon op als ze hem nodig hebben. In de portal is alle informatie immers overzichtelijk én compleet beschikbaar, en dat verschaft het inzicht waarnaar medewerkers op zoek zijn.

Het ziet er dus naar uit dat over een tijdje ook de digitale versie van de maandelijkse loonstrook overbodig verklaard zal worden. Op naar een overzichtelijke toekomst!

Wilt u uw medewerkers ook meer inzicht in hun loonstrook bieden? Neem dan contact met ons op.