HR-Consultancy

HR-consultancy

De bedrijfsdoelstelling is bekend en de daarvan afgeleide doelen voor HR ook. U weet echter nog niet hoe u van A naar B komt en wat de impact is van bijvoorbeeld outsourcing van de salarisadministratie, de invoering van een nieuw HR-systeem, eHRM of geoptimaliseerde processen. Met 20 jaar ervaring zijn onze HR-consultants van grote toegevoegde waarde als ervaringsdeskundige adviseur in HR IT en organisatie-inrichting vraagstukken.

De voordelen van HR-consultancy:

  • De frisse blik van buiten voorkomt het oogkleppeneffect.
  • Ervaring brengt overzicht mee; welke keuzes welke consequenties hebben.
  • Vroom biedt ervaren projectmanagers en deskundige projectcoaches en kan zich zo aanpassen aan uw behoeftes.
  • Vroom is bekend met de verschillende soorten software om de digitalisering van uw HR-afdeling stevig en effectief neer te zetten.

Werkwijze HR-consultancy

Voordat u gaat beslissen over processen of automatisering, is het noodzakelijk om eerst duidelijk te hebben wat uw ambitie is. In een 1-daagse Workshop HR-ambitie zorgen wij voor een gemeenschappelijke visie en prioritering. Wij maken tevens de vertaalslag naar de gewenste organisatie-inrichting, procesinrichting en systeemondersteuning met speciale aandacht voor het nut, de noodzaak en de risico’s van de verandering.

Om uw investeringsbeslissing te onderbouwen, is het raadzaam om een Business Case op te stellen. De Business Case geeft u inzicht in de kosten en opbrengsten en de haalbaarheid van één bepaalde oplossing of meerdere oplossingsscenario’s. Dit kan een eenvoudige kostenvergelijking zijn tussen de huidige- en de nieuwe te verwachten kosten voor bijvoorbeeld de salarisverwerking. Of een meer complexe berekening zoals hoeveel tijd en geld gaat de invoering van selfservice en eHRM ons opleveren?

De eerste stappen binnen een HR-consultancytraject zijn gezet. De gemeenschappelijk visie en prioritering is bepaald, de investeringsbeslissing is onderbouwd. We kunnen nu aan de slag met de Fit-Gap analyse.

Fit-Gap analyse

Met een Fit-Gap analyse inventariseren wij uw behoeften en bekijken we hoe mogelijke oplossingen voor uw bedrijf uitkomst kunnen bieden. We tonen aan in hoeverre deze oplossingen aansluiten bij uw processen en wensen en benoemen we de gebieden waar dat niet het geval is. We geven bovendien een advies over de wijze waarop deze ‘gap’ ingevuld kan worden. Denk aan een wijziging in uw bedrijfsproces, een extra koppeling of wellicht een klantspecifieke aanpassing van het systeem.

Denkt u dat HR-consultancy ook uw organisatie verder kan helpen? Wij vertellen u graag wat we voor u kunnen beteken, dus neemt u vandaag nog contact met ons op.