HR Business Case

HR Business Case

Om uw investeringsbeslissing te onderbouwen, is het raadzaam om een Business Case op te stellen. De Business Case geeft u inzicht in de kosten en opbrengsten en de haalbaarheid van één bepaalde oplossing of meerdere oplossingsscenario’s.

Een goed opgestelde Business Case maakt weloverwogen interne besluitvorming mogelijk. Een Business Case met een positieve kosten-baten analyse maakt het eenvoudiger de noodzakelijke middelen vrij te maken. Hiernaast kan de Business Case gebruikt worden als stuurmiddel tijdens de uitvoering van het project.

Onafhankelijke Business Case

Organisaties die u voor gingen hebben Vroom gevraagd een onafhankelijke Business Case op te stellen met behulp van de HR-Calculator©. Op basis van de uitkomsten zijn onderstaande HR-ambities gerealiseerd:

  •  Plaats en tijd onafhankelijke managementinformatie.
  •  HR in de lijn.
  •  Betere ondersteuning van managers.
  •  Betere ondersteuning van medewerkers.
  •  Betere ondersteuning van HR-professionals.
  •  Operational Excellence.

Gaat u op korte termijn investeren om een HR-ambitie te realiseren? Wilt u graag meerdere oplossingen vanuit verschillende invalshoeken met elkaar vergelijken? Wij kunnen u informeren en adviseren. Neem gerust contact met ons op.