HR-Softwareselectie

HR Softwareselectie

Het “beste” HR-systeem bestaat niet, maar wel het best passende systeem. VroomHR is een leverancieronafhankelijke HR-specialist. Onze consultants tonen aan waar de verschillen zitten tussen de aanbieders en zoeken samen met u naar de beste oplossing. Daarbij wordt gekeken naar uw budget, uw HR-ambities en de eisen en wensen.

HR-ambitie workshop

Op basis van uw HR-ambitie voor alle HR-werkvelden, de gewenste mate van uitbesteding, organisatie-inrichting en systeemeisen worden criteria vastgesteld waaraan de software en leverancier moet voldoen. Op basis hiervan wordt uw HR-ambitie vergeleken met alle opgenomen leveranciers en applicaties binnen het Vroom leveranciersprogramma.

De uitkomst van de HR-ambitie workshop is:

 1. Vastgestelde ambitie met draagvlak.
 2. Keuze bepalende criteria voor leverancier en applicatie(s).
 3. Shortlist met ambitiematch.

Selectiestrategie

VroomHR adviseert u welke voor- & nadelen elke wijze van selecteren kan opleveren in uw situatie. Hierbij wordt gebuikt gemaakt van de door ons ontwikkelde selectietool, met daarin de kenmerken van ruim 300 applicaties.

In steeds meer selecties worden elementen van Best Value Procurement (BVP) toegepast. Samen stellen wij de gewenste strategie en planning op. Dit kan ook het ophalen van eisen en wensen bij alle stakeholders omvatten. Afhankelijk van de gewenste diepte in de uitvraag, bepalen we of Request for Information (RFI) of Request for Proposal (RFP) ook gewenste selectie elementen zijn. Ook een ronde van informatie kan tot de mogelijkheden behoren. Bij aanbestedingen wordt het wettelijke kader uiteraard gevolgd. Wij begeleiden u tijdens het selectietraject en zijn zowel uw aanspreekpunt als dat voor de leveranciers. Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt het selectietraject gecoördineerd.

De resultaten zijn:

 1. Alle onderdelen en hun onderlinge samenhang noodzakelijk voor de selectie zijn voor de selectiefase bekend.
 2. Betrokkenheid en draagvlak voor de selectie van alle stakeholders.
 3. Een realistische planning voor alle stakeholders en leveranciers.

Proof of Concept

Met ons Proof of Concept, een demo op uw specifieke situatie en processen, worden de verschillen tussen de leveranciers en systemen duidelijk. Door een gebruikerstest (User Experience) met uw medewerkers, krijgt u o.a. een beeld over hoe uw gebruikers de intuïtiviteit en gebruiksvriendelijkheid beoordelen. Zo komen we tot een ranking voor de oplossing die het beste past bij uw organisatie en HR-ambitie.

De uitkomst van de Proof of Concept & User Experience is:

 1. Een brede beoordeling van zowel professionals als eindgebruikers; medewerkers en managers.
 2. Draagvlak bij alle stakeholders voor de uiteindelijke voorkeursleverancier en toekomstige veranderingen.
 3. Antwoord op de vraag welke leverancier en applicatie naar uw eigen beoordeling de meeste toegevoegde waarde biedt voor de organisatie.

Inkoopbegeleiding

De beoordelingsfase van de leveranciers op de shortlist rond Vroom af met een adviesrapport of presentatie. Alle beoordelingselementen en weging, resulteren in de voorkeursleverancier waarmee het inkooptraject gestart kan worden. Vroom kan ondersteunen in de beoordeling van de leverancier en adviseren op specifieke aandachtspunten; punten die naar voren komen uit uw casuïstiek en de beantwoording door de betreffende leverancier. Dit levert tactische voordelen op tijdens de onderhandelingen en draagt bij aan balans tussen de investering en delivery van de nieuwe leverancier. Daarnaast adviseren wij u bij de impact van de implementatiefases. Op die manier kunt u goed de capaciteit en benodigde expertises plannen om in het juiste verandertempo zowel de technische als business implementatie te realiseren.

De resultaten zijn:

 1. Ondersteuning van ervaringsdeskundige.
 2. Tactisch voordeel tijdens de onderhandelingsfase.
 3. Balans tussen investering, kwalitatieve inkoop en Service Level Agreement.
 4. Beter risicomanagement: bekendheid met de specifieke aandachtspunten vóór de aanschaf en implementatie.
 5. Goed voorbereide implementatiefase.