Systeemgebruik

HR-Systeemgebruik

Optimale ondersteuning bedrijfsvoering met behulp van uw HR-systeem

U heeft een personeelsinformatiesysteem ter beschikking. De personeels- en salarisadministratie verlopen tijdig en correct, maar het HR-systeem is nog niet zodanig ingericht dat het u optimaal ondersteunt bij het managen van uw Human Capital. Hiervoor heeft VroomHR een aanbod ontwikkeld.

Maximaal resultaat door combinatie techniek, HR en proceskennis

Om een HR systeem maximaal te benutten is niet alleen een systeemdeskundige nodig, maar ook iemand die in staat is het proces zodanig te veranderen dat het efficiënt verloopt en nog steeds past bij uw organisatie. Processen verander je niet in een achterkamertje, maar gezamenlijk met de actoren in dat proces en op basis van de procesuitgangspunten die volgen uit uw HR-ambitie.

Onafhankelijk en toch partner?

VroomHR is leverancier- en systeemonafhankelijk. Wij krijgen geen vergoeding van leveranciers voor advies aan opdrachtgevers om met hen in zee te gaan. VroomHR heeft geen implementatieteams waardoor onze HR consultants beïnvloed worden in hun advies. Vanwege onze rol als onafhankelijk makelaar in HR-systemen is het voor VroomHR van groot belang om up to date kennis te hebben van alle voorkomende systemen. Om deze productkennis te borgen onderhouden wij partnerships in verschillende vormen met veel leveranciers. VroomHR zorgt door haar kennis van- en ervaring met proces- en verandermanagement en systeemkennis voor een voor een digitale manier van werken die bij uw organisatie past.

Optimalisatie gebruik van alle HR-systemen

Of u nu gebruik maakt van RAET, ADP, AFAS, SAP/ Successfactors, UNIT4, VISMA,  TOPdesk, of een ander personeelsinformatiesysteem en/of salarisadministratiesysteem, VroomHR heeft een aanpak ontwikkeld om het maximale te halen uit uw systeem.

Aanpak

Voordat de HR-processen gedigitaliseerd kunnen worden door middel van het configureren van workflows in uw applicatie, dient eerst de organisatie-inrichting in orde te zijn. Hierbij kunt u denken aan het organigram, formatiebeheer en autorisaties. Zodra dat goed is ingericht, kunnen wij proces voor proces optimaliseren (onnodige stappen verwijderen, invoer bij de bron, systeemcontroles, etc.) en daarna inrichten in uw HR-systeem. U kunt op deze manier, met de meeste hedendaagse systemen, direct zien hoe de nieuwe werkwijze wordt ondersteund door uw systeem. Zodoende is het mogelijk om in enkele weken aantoonbaar resultaat te boeken in efficiency, kwaliteit en informatievoorziening in uw bedrijfsvoering.

Meer weten?

U bent op zoek naar de beste oplossing voor uw organisatie en binnen uw budget?
Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een offerte.