Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie

Interne processen zijn de lijm binnen een bedrijf. Met een goed hechtmiddel heeft u sterke communicatielijnen, worden de verantwoordelijkheden gedragen en werkt en levert een organisatie efficiënt. In de afgelopen 20 jaar heeft Vroom bij meer dan 100 organisaties de HR-processen geoptimaliseerd. Nergens vindt u zoveel expertise over- en ervaring met procesoptimalisatie bij elkaar.

Procesoptimalisatie bevindt zich op het raakvlak tussen ICT en HR. Organisaties digitaliseren processen uit efficiency-overwegingen en om een kwaliteitsslag te maken. Binnen de kwaliteitsverbetering zien we dat er na optimalisatie sprake is van foutreductie en mensen kunnen sneller bij de benodigde informatie. Efficiency wordt ingezet voor tijdswinst.

Hoe gaan we te werk?

Vroom biedt een werkwijze waarmee het ontwerp van HR-processen interactief gebeurt via een intensieve workshop procesmanagement met uw eigen mensen. Gebrek aan kennis en ervaring is geen probleem: wij leiden ze op en zorgen voor een goede begeleiding.

Om de HR-processen in kaart te brengen en te visualiseren maakt Vroom gebruik van software zoals Mavim. Deze software biedt ondersteuning aan het werk van onze consultants en u en uw medewerkers. Het beheerst, verbindt, deelt en verbetert alle informatie van een organisatie. Ook maken we gebruik van onze HR-procesmanager©, deze geeft inzicht in de best-practices in HR-processen. Makkelijk voor u, helder voor uw medewerkers.

Draagvlak

Om met procesoptimalisatie daadwerkelijk tot het gewenste doel te komen, heeft u steun en draagvlak nodig. Uw HR-processen moeten bekend zijn, erkend worden en nageleefd worden. Vroom ondersteunt dit door uw HR-processen via een internetomgeving beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen gebruikers feedback geven en krijgt u een uitgebreide rapportage over het raadpleeggedrag en de opmerkingen. Zo weet de medewerker dat er wat gebeurt met zijn vraag of suggestie en u weet hoe het staat met de acceptatie binnen uw organisatie.

Wilt u weten wat procesoptimalisatie kan betekenen voor uw organisatie? Neem contact met ons op en wij kijken graag met u welke efficiency- en kwaliteitsslag wij samen met u kunnen maken.