Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie

Interne processen zijn de lijm binnen een bedrijf. Met een goed hechtmiddel heeft u sterke communicatielijnen, worden de verantwoordelijkheden gedragen en werkt en levert een organisatie efficiënt. In de afgelopen 25 jaar heeft VroomHR bij meer dan 1.000 organisaties de HR-processen geoptimaliseerd. Nergens vindt u zoveel expertise over- en ervaring met procesoptimalisatie bij elkaar.

Organisaties optimaliseren processen uit efficiencyoverwegingen en om een kwaliteitsslag te maken. Binnen de kwaliteitsverbetering zien we dat er na optimalisatie sprake is van meer toegevoegde waarde. Zodoende beschikken mensen sneller over de actuele informatie en zijn processen sneller afgehandeld.

De meest voorkomende HR-processen worden ondersteund door een eHRM-systeem. Deze gedigitaliseerde ondersteuning draagt bij aan kwaliteitsverbetering en efficiency doelstellingen. Het nieuwe werken vereist plaats en tijd onafhankelijke toegang tot deze processen.

Een geschikte gelegenheid is bijvoorbeeld wanneer u toe bent aan de aanschaf HR-systeem. Het verhoogt de kwaliteit van uw HR-softwareselectie /Europese aanbesteding wanneer beschreven eHRM-processen onderdeel uitmaken van de uitvraag. In deze customercase leest u daar meer over.

Hoe werken we

In samenwerking met uw eigen mensen ontwerpt VroomHR de HR-processen voor uw organisatie. Dit gebeurt op een interactieve wijze. Hiervoor organiseren wij een aantal workshops procesmanagement met de betrokken functionarissen. Gebrek aan kennis en ervaring is geen probleem. We starten met een workshop ‘Procesmanagement’ en zorgen voor een goede begeleiding.

Om de HR-processen in kaart te brengen en te visualiseren maakt VroomHR gebruik van software zoals Engage. Deze software ondersteunt het werk van onze consultants en uw medewerkers tijdens de workshops. Ook maken we gebruik van onze HR-procesmanager. Dit zijn best-practices, een standaard bibliotheek met HR-processen. Hiermee kunnen we snel werken en hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Deze workshops zijn de start van het veranderingsproces.

Draagvlak

Om met procesoptimalisatie daadwerkelijk tot het gewenste doel te komen, heeft u steun en draagvlak nodig. Uw HR-processen moeten bekend zijn, erkend worden en nageleefd worden. VroomHR ondersteunt u bij de implementatie van deze nieuwe processen.

Wilt u weten wat procesoptimalisatie kan betekenen voor uw organisatie? En hoe VroomHR u hierbij kan ondersteunen? Neem contact met ons op en wij kijken graag met u welke efficiency- en kwaliteitsslag wij samen met u kunnen maken.