Audit

AUDIT SALARISADMINISTRATIE

Risico analyse met advies

Probleem omschrijving

Werkt uw salarisadministratie efficiënt? Is de aansluiting geregeld met  de financiële administratie? Vindt er afstemming plaats met de personeelsadministratie? Heeft uw salarisadministratie de juiste bezetting? Is er sprake van functiescheiding? Of is de salarisadministratie voor u een “black box”? Wij kunnen u helpen met het verkrijgen van antwoorden op deze vraagstukken.

Profiel Vroom Payroll consultant

Wij hebben senior Payroll consultants in vaste dienst  met een relevante opleiding, fiscale kennis en veel ervaring met het beoordelen, opzetten en uitvoeren van salarisadministraties.  Onze Payroll consultant snapt op welke wijze de salarisadministratie is ingericht. Daarnaast heeft  de consultant oog voor de spelers in het veld en is in staat om onderscheid te maken tussen taken en verantwoordelijkheden van deze spelers ten opzichte van de salarisadministratie.

Visie

Voor het beoordelen van de efficiëntie van uw salarisadministratie is het inhuren van een onafhankelijke partij met bewezen expertise  effectiever dan het laten uitvoeren van een audit door een interne partij. Daarnaast helpt een frisse blik van buiten door kritisch te zijn over het nut en de noodzaak van alle activiteiten binnen de salarisadministratie. Het veelgehoorde antwoord “Omdat we het altijd al zo doen”, is voor ons niet het uitgangspunt bij het uitvoeren van een audit.

Ervaring

Uit ervaring blijkt dat salarisadministraties niet altijd optimaal werken. Integendeel zelfs. Processen zijn niet beschreven en geborgd. De salarisverwerking wordt niet gecontroleerd. De verwerking vindt te laat plaats. Hierdoor kunnen medewerkers een verkeerd salaris ontvangen of wordt het salaris te laat uitbetaald. Ook zien wij onvoldoende functiescheiding en wordt er te weinig gebruik gemaakt van ICT hulpmiddelen.  Met behulp van ons analysemodel voeren wij een audit uit op uw salarisadministratie.

Het resultaat

Een adviesrapport met daarin de knelpunten, risico’s en voorgestelde verbeteracties. Op basis hiervan kan u samen met Vroom aan de slag met het optimaliseren van de processen, waarbij functiescheiding en optimaal gebruik maken van ICT hulpmiddelen het uitgangspunt zijn. Het resultaat: een betere borging van de processen van de salarisadministratie, betere afstemming met de personeelsadministratie / de financiële administratie, juiste bezetting van de salarisadministratie en een hogere efficiency.

Meer informatie?

Neem contact op met Vroom.