Quickscan Premiekorting en Afdrachten

QUICKSCAN PREMIEKORTING EN AFDRACHTEN

Betaalt uw organisatie niet te veel premies aan de Belastingdienst? Laat Vroom met een quickscan uw premieafdrachten beoordelen en vaststellen of de door u afgedragen premies correct zijn of dat uw organisatie mogelijk geld heeft laten liggen. Download hier het volledige artikel Quickscan premiekorting en afdrachten.

Onderdelen quickscan

Vroom beoordeelt in de quickscan de volgende 5 kritische punten op het gebied van kortingen en subsidies:

  • Ouderenkorting
  • Overgangsregeling
  • Arbeidsgehandicaptenkorting
  • Sectorpremie
  • Kleine Banenregeling

Enkele van deze kritische punten, zoals de kleine banenregeling, zijn momenteel niet meer van toepassing. Maar omdat wij de afgelopen 5 jaar onderzoeken, is het toch zinvol om daar op te controleren.

Het resultaat

Met behulp van de quickscan kan Vroom snel en eenvoudig beoordelen of u in de afgelopen 5 jaar de bovenstaande mogelijkheden heeft gebruikt met betrekking tot de premiekortingen. Tevens geeft de scan aan of er nog. Maar de quickscan gaat verder. De controle op het verleden kan ook gevolgen hebben voor het heden. Denk hierbij aan een arbeidsgehandicapte medewerker waarbij de premiekorting niet is ingevoerd. Voor deze medewerker heeft u dan vaak ook recht op de no-riskpolis, waardoor er bij het UWV ook nog geld te claimen is.

Het resultaat van de quickscan is ook een aantal aanbevelingen over andere onderwerpen die mogelijk korting of subsidie kunnen opleveren, zoals nieuwe regelingen. Zo bent u als organisatie goed voorbereid op de huidige en toekomstige mogelijkheden op het gebied van premiekortingen,  subsidies en consequenties voor uw personeelsbeleid, zoals de participatiewet.

Meer informatie?

Neem contact op met Vroom.