Verandermanager

Verandermanager

“De focus van een verandermanager bij de implementatie van HR systemen zou 20% techniek en 80% change moeten zijn”. 

Inrichting van een HR systeem

Bij veel organisaties ligt de nadruk bij een implementatie of optimalisatie van een HR systeem op de inrichting van het systeem. Leveranciers stellen een ‘technisch’ implementatieplan op en de projectleider zorgt voor de technische inrichting. Dat is heel begrijpelijk, maar onze ervaring is dat de grootste uitdaging ligt bij de inbedding van de nieuwe werkwijze in de organisatie. Naast projectmanagement is verandermanagement van groot belang voor een succesvol HR-IT project. Een goede verandermanager heeft technische affiniteit maar zeker ook kennis, ervaring en hulpmiddelen om veranderingen te begeleiden.

Profiel Vroom verandermanager

verandermanagerSenior en management consultants bij Vroom hebben naast HR en IT expertise, kennis van projectmanagement methodieken en verandermanagement. Door meer dan 20 jaar ervaring in HR-projecten te combineren met verandermanagement opleidingen, hebben wij een toolbox ontwikkeld voor de Vroom verandermanager. Deze toolbox die Vroom inzet bij bijvoorbeeld de inrichting van een nieuw of bestaand HR systeem, heet het Regiemodel.

Regiemodel

Het regiemodel gaat uit van een aantal stappen die we samen met een organisatie doorlopen. Ter ondersteuning van deze stappen hebben we verschillende hulpmiddelen tot onze beschikking. Hiermee kunnen wij een aantal factoren meten en organiseren, zoals de veranderbereidheid, stakeholderanalyse, impactanalyse, kleuren denken en communicatieanalyse. Het regiemodel kent 4 stappen:

  1. Analyse: Intake bij de organisatie waarbij de impact van de verandering wordt vastgesteld met en voor de gebruikers van het systeem.
  2. Veranderstrategie: Bepalen van de veranderstrategie
  3. Globaal interventieplan: Opstellen van een schets van de aanpak van de verandering.
  4. Gedetailleerd veranderplan: Voor integratie van de verandering en de technische implementatie

Door deze stappen te doorlopen ontstaat er een goed beeld van de impact van de nieuwe manier van werken. Tevens wordt duidelijk welke activiteiten ondernomen moeten worden om de nieuwe inrichting en bijbehorende verandering in werkwijze, succesvol te laten landen in de organisatie.

Verandermanager zorgt voor succes

Wil je succesvoller zijn met de inrichting van je nieuwe HR-systeem en wil je meer weten over een Vroom verandermanager of onze begeleiding met het Regiemodel?

Neem contact met ons op.