De DINAMO quickscan meet veranderbereidheid

Wist u dat een groot deel van de veranderprojecten binnen een organisatie mislukt? Meestal is de oorzaak het ontbreken van veranderbereidheid. Met de DINAMO quickscan kunt u voor aanvang van een verandertraject snel en effectief de veranderbereidheid meten, zodat u precies weet welke interventies nodig zijn om van uw veranderproject een succes te maken.

De slagingskans van verandertrajecten

Organisaties willen zichzelf verbeteren en verder groeien. Om dat te bereiken, is er een verandering in de structuur of werkwijze van de organisatie nodig. Met behulp van verandermanagement worden nieuwe processen ingevoerd, er komt nieuwe technologie, of er wordt besloten dat er een verandering in de cultuur van de organisatie nodig is.

Vol goede moed worden deze verandertrajecten met een projectleider en projectgroep begonnen, maar het is helaas geen uitzondering dat het project zonder succes wordt afgesloten. De cijfers liegen er ook niet om:

  • bij een verandering door middel van nieuwe technologie mislukt 60% van de projecten;
  • bij een verandering door middel van nieuwe processen mislukt 70% van de projecten;
  • bij een verandering van de cultuur van de organisatie mislukt 81% van de projecten.

De mens is de meest kritieke succesfactor binnen een verandertraject

Een van de belangrijkste redenen waarom zoveel verandertrajecten mislukken, is dat onvoldoende wordt ingezien dat de mens de meest kritieke succesfactor binnen het traject is. Mensen moeten de wil hebben om te veranderen. Als die wil er om wat voor reden dan ook niet is, zal onderzocht moeten worden waarom de veranderbereidheid laag is en wat er voor interventie nodig is om ervoor te zorgen dat die wil er alsnog komt.

Om die reden is de DINAMO quickscan ontstaan. De DINAMO methode is ontwikkeld door Erwin Metselaar, en het bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die de veranderbereidheid binnen een organisatie meet. Op basis van deze DINAMO methode heeft Metselaar een quickscan ontworpen. Hiermee kunnen organisaties snel en effectief de veranderbereidheid meten. VroomHR is gecertificeerd in het uitvoeren van deze DINAMO quickscan.

De opzet van de DINAMO quickscan

De DINAMO quickscan is geen tool om te bepalen of een verandering moet worden doorgezet, maar een hulpmiddel om:

  • betrokkenheid voor het veranderproces te creëren;
  • medewerkers en managers toe te rusten om verandering succesvol te door te voeren.


Door middel van een postersessie wordt de DINAMO quickscan bij het topmanagement gestart. Gedurende een dagdeel worden voor veertien bouwstenen een aantal vragen doorgenomen. In het plaatje ziet u de soorten bouwstenen:
 
 

Bouwstenen-DINAMO-quickscan

 
 
Deze vragen hebben betrekking op het willen, moeten en kunnen veranderen. Een voorbeeld van de vragen in zo’n bouwsteen:

  • Wordt het werk interessanter door de verandering?
  • Neemt de tevredenheid van medewerkers door de verandering toe of af?
  • Nemen de loopbaankansen door de verandering toe of af?

Stickers bouwstenen DINAMO quickscanBij al deze vragen worden de stickers geplakt. De deelnemers plakken eerst positieve, neutrale of negatieve stickers bij iedere bouwsteen. Op basis van deze stickers gaan ze, onder leiding van VroomHR, met elkaar in discussie. Hierdoor wordt duidelijk hoe het topmanagement denkt dat de medewerkers tegen deze verandering aankijken. Op basis van de gevoerde discussie bepaalt u welke interventies het beste in het verandertraject opgenomen kunnen worden.

Vervolgens wordt de DINAMO quickscan met het projectteam en eventuele stakeholders uitgevoerd. Het resultaat is een goed zicht op de veranderbereidheid vanuit een aantal verschillende stakeholders, waardoor het duidelijk is welke interventies opgenomen moeten worden in het plan van aanpak. Tevens geeft de DINAMO quickscan een duidelijke indicatie van de sfeer, het onderlinge vertrouwen en de eenheid van de groep.

Na verloop van tijd, zoals bijvoorbeeld 3 maanden, kan de DINAMO quickscan nogmaals met dezelfde groepen worden uitgevoerd om te het resultaat te meten en te toetsen of de interventies succesvol zijn geweest. De veranderbereidheid is tenslotte de sleutel naar succes!

De DINAMO quickscan legt pijn bloot

Het belangrijkste aspect van de quickscan is dat wordt blootgelegd waar eventuele pijn bij veranderbereidheid zit, en wat er gedaan kan worden om die pijn te verlichten. Het is goed mogelijk dat de organisatie negatief ten opzichte van de aangekondigde verandering staat omdat bijvoorbeeld de meerwaarde niet duidelijk is. Of dat er het gevoel heerst dat de verandering te complex of slecht getimed is.

Met goed gekozen interventies kan de veranderstrategie hierop aangepast worden, waardoor de slagingskans van het project veel groter wordt.

Wilt u een mislukte verandering voorkomen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de DINAMO quickscan? Neem dan contact op met Annemiek Schriever.