Welke HR-applicatie biedt écht voordeel?

Dit is de juiste vraag om een HR-systeemselectie te beginnen. Waar we u voor willen behoeden, is een figuurlijke wilde duik in een ballenbak met 3.000 aanbieders. Daarom leest u in dit artikel de ontwikkelingen die gaande zijn in de HR-Tech markt en introduceren wij de Vroom leveranciersapp waarmee u die ene spreekwoordelijke groene bal vindt.

3000 HR-Tech oplossingen wereldwijd

Josh Bersin, één van de global HR Industry Analysts, sprak op het HR Unleash event in oktober 2018 over circa 3.000 HR-Tech oplossingen wereldwijd. Een verbluffend groot aantal, dat geef ik toe. Maar wat heeft u daaraan? Een oplossing die alleen in de Verenigde Staten wordt aangeboden, is wellicht voor u niet interessant. Belangrijke criteria voor u zijn of de leverancier haar product en bijbehorende services aanbiedt in de landen waar uw onderneming is gevestigd. Oftewel relevante geografische focus en footprint en uiteraard ook de gewenste oplossing voor de eindgebruikers.

Meer (aan elkaar gekoppelde) HR-applicaties

Een trend die opvalt is dat HR-Tech oplossingen meer aan elkaar gekoppeld worden dan enkele jaren geleden. Het streven naar minder applicaties, is geen doel op zichzelf meer. De HR-Tech oplossing moet vooral voordeel voor de business opleveren; de HR-behoeften goed invullen. Het technisch aan elkaar knopen van applicaties, wordt ook eenvoudiger door ontwikkeling van IT-standaarden. HR-behoeften worden steeds meer door een landschap van applicaties ondersteund. De uitdaging is om te weten wat er allemaal te koop is en met welke combinaties de beste totaaloplossing kan worden gerealiseerd.

Vroom heeft de HR-softwaremarkt in beeld

In 2016 is Vroom gestart met de leveranciersapp, een programma om HR-Tech oplossingen in kaart te brengen. Door internationalisering en de snelheid van de technologische ontwikkelingen, zijn er in de afgelopen 2 jaar tientallen ‘nieuwe’ leveranciers en applicaties in beeld gebracht. Bij Vroom gaan we nog een stap verder door met 20 consultants continu te beoordelen waar de sterke en minder sterke punten van de oplossing liggen. Wat kan de oplossing goed en in welke klantsituatie komt deze het best tot zijn recht? Begin 2019 staat onze teller op 350 gekwalificeerde HR-software leveranciers. Dit zijn er weliswaar nog geen 3.000 zoals Bersin, maar wij gaan voor kwaliteit boven kwantiteit. De 350 HR-Tech oplossingen kunnen daadwerkelijk overwogen worden door middelgrote/grote in Europa gevestigde organisaties.

Komen tot een longlist

Het tempo waarmee nieuwe HR-applicaties en functionaliteit in applicaties verschijnen, ligt verbluffend hoog. Reden om in 2018 ook een samenwerking aan te gaan met #HRTech Review. Zij houden net als Vroom de HR-Tech markt en de ervaringen van gebruikers (reviews!) goed in de gaten. Zo strijden we niet om wie de meeste heeft, maar zorgen we gezamenlijk voor het creëren van toegevoegde waarde voor HR, namelijk inzicht in trends, data en ontwikkelingen. Elke applicatie wordt door een consultant van Vroom gekwalificeerd. De wereld van HR-applicaties is met ruim 11.000 kenmerken in beeld gebracht. Voordeel voor u is dat we met behulp van onze app uw HR-ambitie concretiseren en op een heel pragmatische manier kunnen vertalen in een longlist met passende HR-systemen. En het blijft niet bij een lijstje. Onze adviseurs leggen uit waarin zij van elkaar verschillen en laten u(w stakeholders) ervaren hoe die nieuwe systemen werken.

De inhoud van de Vroom leveranciersapp

Verdeling van applicaties per hoofdrubriek (Vroom app)

Bovenstaande grafiek geeft (geconsolideerd) het aantal oplossingen weer in onze app. Met de klok mee zijn de rubrieken: Human Capital Management & Multi Country Payroll Outsourcing, HR & Payroll (geïntegreerd voor payroll NL), Learning Management, Overig (o.a. declaratie en feedback apps), Performance Management, Recruitment (en ATS) en als laatste Work Force Management (o.a. planning en tijdregistratie).

Feedback gebruiken

Tot nu toe gaat dit artikel over feitelijkheden. Maar wat vinden gebruikers van oplossingen? Wij staan voor transparantie, dus feedback wordt altijd aan de leverancier teruggekoppeld. Zo kunnen verbeterpunten ook worden opgenomen in de applicatie. Daarnaast worden reviews geregistreerd bij #HR-Tech Review. Al deze gegevens worden gebundeld in ons advies. Zo kan uit de tientallen oplossingen, op basis van criteria en gebruikerservaringen de beste oplossing gekozen worden om uw HR-ambities te realiseren.

Online vergelijken mogelijk

Als al deze data beschikbaar is, waarom kan ik dan niet zelf online vergelijken? Technisch gezien is Vroom hiertoe in staat. Echter is het een vak om vanuit alle afwegingen ook de samenhang en consequenties goed te (her)kennen. Als u voor ‘A’ kiest, waar kiest u dan niet voor? En hoe verhoudt deze keuze zich tot de bedrijfsspecifieke context zoals cultuur, applicatielandschap, budget om maar een paar punten te noemen. Om te weten welke HR Tech oplossing juist wel of niet werkt in een organisatie, is naast kennis van HR Tech, ook bedrijfskundig inzicht en ervaring onontbeerlijk. Juist hier heeft Vroom vanaf 1995 expertise opgebouwd. Mede met behulp van ontwikkelde tools, zijn wij in staat de werelden van HR-ambities en HR-Tech oplossingen ook echt bij elkaar te brengen.

Over de schrijver

Als lead consultant ben ik verantwoordelijk voor het bijhouden van alle HR-Tech ontwikkelingen en vertaling hiervan naar onze database, de tooling en ook de ondersteuning door middel van de in huis ontwikkelde Vroom leveranciersapp. Nieuwsgierig geworden naar hoe en welke HR-Tech oplossingen u echt voordeel bieden? Bel of mail voor een afspraak.

Wesley van der Blom, senior consultant. Tel. 06-52481307 of e-mail blom@vroomhr.nl