HR-Analytics

HR-analytics

HR-Analytics is analyseren om beter te presteren. Met de juiste informatie en analyses heeft u inzicht in de potentie en prestaties van uw medewerkers en leidinggevenden. Het geeft inzichten voor onderbouwde beslissingen met betrekking tot uw HR-strategie, strategische personeelsplanning, recruitment en talent ontwikkeling, Hiermee kunt u concrete HR-projecten starten om meer toegevoegde waarde te leveren met uw HR-activiteiten.

Aandacht voor HR-Analytics levert resultaat op. Uw HR-budget wordt effectiever ingezet, u krijgt beter inzicht in de prestaties van medewerkers.

Concreet levert dit de volgende voordelen op:

  • Kostenbesparing.
  • Omzetverhoging.
  • Hogere klanttevredenheid.
  • Minder uitval in productie en andere organisatiedoelstellingen.
  • Beter inzicht in de daadwerkelijke personeelskosten.

Zo zorgt HR-analytics ervoor dat u het maximale rendement haalt uit uw HR-budget.

HR-analytics in de praktijk

Indien u behoefte heeft aan meer ‘evidence-based’ werken dan moet HR-Analytics een integraal onderdeel van uw HR-beleid zijn. Maar met alleen analisten in het HR-team bent u er nog niet. De juiste tools en beschikking over een ervaringsdeskundige zorgt dat u uw keuzes optimaal kunt ondersteunen met data.

Vroom levert drie diensten op het gebied van HR-Analytics:

  • Workshop HR-analytics. Deelnemers aan de workshop krijgen een indruk van de mogelijkheden, consequenties, kosten en opbrengsten van HR-analytics.
  • Wij voeren een eenmalige analyse uit. Aan de hand van uw specifieke onderzoeksvraag of een datadump geven wij u helder rapport met inzichten, die u kunt vertalen naar concrete HR-projecten of beleidsvragen.
  • Wij helpen u bij de selectie en implementatie van een systeem of rapportagetool, waarmee u zelf snel en concreet aan de slag kan met HR-Analytics, Strategische Personeelsplanning (SPP) en HR-Dashboards.

Wilt u graag weten hoe HR-analytics ook uw organisatie verder helpt? Neemt u  contact met ons op en dan kijken we samen welke aanpak tot de beste resultaten leidt.