Met veel genoegen maken VroomHR en #HRTech Review bekend als partners te gaan samenwerken. VroomHR wordt hiermee de eerste consultancypartner van het nog jonge #HRTech Review.

Persbericht_Vroom

Dankzij de samenwerking is onder meer de eerste versie tot stand gekomen van de Aanbiedersgids op #HRTech Review. Hierin vindt de lezer meer dan 120 aanbieders van HR-Software. “Met de nieuwste inzichten op het gebied van HRTech en de reviews van gebruikers kunnen wij onze opdrachtgevers nog beter adviseren over de best passende oplossing”, zegt Ruben van Geffen, managing partner bij VroomHR.

Dankzij het recente partnership vormen VroomHR en #HRTech Review samen een netwerk van partijen die kunnen helpen bij de selectie en implementatie van HR-oplossingen. VroomHR is een HR-advies en projectenbureau en weet alles van HR-strategie, organisatie-inrichting, processen en systemen. #HRTech Review is een nieuwe community met informatie en reviews over in Nederland gebruikte HR-software.

“Ik ben met #HRTech Review gestart om de complexe markt voor HR-technologie inzichtelijk te maken”, aldus oprichter Mark van Assema. ‘Het is een groot winstpunt om al zo snel een zo sterke partner als VroomHR te hebben kunnen vinden. Daardoor zullen we samen snel een nog beter overzicht hebben van alle aanbieders in het veld, om zo de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen te kunnen toepassen.’

Over #HRTech Review

#HRTech Review is een onafhankelijk kennisplatform en community met als doel gebruikers van HR-technologie te stimuleren om voor hen passende en innovatieve oplossingen te zoeken. Om uiteindelijk de juiste oplossing te selecteren en implementeren zijn partners beschikbaar, een ‘expertpanel’ en consultancybureaus. #HRTech Review stimuleert innovatie door kennis te delen, door mensen en ideeën bij elkaar te brengen en door onderzoek uit te voeren. Dit doen we in samenwerking met ZiPconomy, de community over de flexibilisering van organisaties. Voor meer informatie neem contact op met Mark van Assema

Over VroomHR

VroomHR is in 1995 gestart als onafhankelijk adviesbureau in HR-software en heeft sindsdien honderden organisaties in de profit en publieke sector geadviseerd over HR IT en/of als HR projectleider gezorgd voor het gewenste resultaat. Ons team van consultants bestaat uit projectleiders, adviseurs, HR-systeemdeskundigen, bedrijfskundigen en verandermanagers. Voor meer informatie neem contact op met Ruben van Geffen