Nieuwe case over anders werken

Naast de implementatie en optimalisatie van HR software systemen zorgt Vroom ook voor het verandermanagement. Anders werken gaat niet vanzelf, ook niet door de invoering van een ander HR-systeem. Een nieuw HR-systeem kan wel een mooie aanleiding zijn voor verbetering, maar organiseer het project zodanig dat er ruimte is om de nieuwe manier van werken te adopteren. Zolang het over ‘ver’ en ‘anderen’ gaat, is het goed. Zelf veranderen kost energie, aandacht, begrip en begeleiding. Vroom erkent dit en geeft voldoende aandacht aan verandermanagement bij HR-projecten.

Lees in deze nieuwe case hoe de Vroom verandermanager dit heeft aangepakt.

Verandermanagement in de zorg

In een multidisciplinaire zorginstelling van een decentrale naar een centrale planning. En daarbij ook de werkroosters, werktijden en het dienstroosterplanningsysteem veranderen… Lees hier de volledige case of bekijk de highlights in 1 minuut.