HR Tech actualiteiten

HR Tech Actualiteiten

Big data is het nieuwe goud. En VroomHR beschikt over een berg data waar ‘U’ tegen gezegd mag worden. 25 Jaar HR IT ervaring bij meer dan 1.000 organisaties heeft data opgeleverd van ruim 100 HR-systeemselecties.

Daarnaast volgt VroomHR de markt van aanbieders en oplossingen nauwgezet. Alle voor onze klanten relevante leveranciers, applicaties en BPO-dienstverleners worden gemodelleerd, gevalideerd en vastgelegd in dezelfde database. Op die manier kan vraag en aanbod op basis van data driven decision making bij elkaar gebracht worden.Een kleine rekensom vertelt ons dat met ruim 300 applicaties er al 18.000 kenmerken zijn waarmee de Keuze Bepalende Criteria voor elke organisatie gematched kan worden.

Al deze gegevens zijn gebundeld om de kennis van de consultants te delen en borgen. Om de data nog beter te kunnen benutten, hebben wij deze data aan een Business Intelligence Tool (MS PowerBI) gekoppeld. Hiermee zijn informatieve info-graphics te maken die in één oogopslag inzicht geven en waarmee dynamische analyses gemaakt kunnen worden.

Omdat wij graag onze kennis en ervaring willen delen met de markt én de HR Tech markt een stuk transparanter willen maken, wordt in de komende periode (deels) de data gefaseerd ontsloten.

Toelichting op de twee info-graphics

1. Top 10 domeinen

In deze weergave wordt de top 10 domeinen (werkvelden) van applicaties weergeven. In deze rubrieken zijn de meeste HR-applicaties bekend. In totaal onderscheiden wij 16 domeinen, zoals Recruitment, Talent Management. Om opgenomen te worden in het programma bij VroomHR zijn de leveranciers getoetst op relevantie voor onze klanten. Elke oplossing is gevalideerd op meer dan 60 criteria en gekwalificeerd. Er worden dus uitsluitend concrete en relevante oplossingen opgenomen die onze klant ambities kunnen realiseren.

2. Wie eindigt in top 5?

In de tweede weergave worden HR & Payroll leveranciers weergeven. Het gaat hier om leveranciers met een geïntegreerde HR en salaris oplossing voor Nederland. De leveranciers die in de afgelopen 5 jaar de top 5 hebben behaald in selectietrajecten, zijn hierin opgenomen. Anno 2019 zijn er ruim 100 ‘eindstanden’ bekend in deze categorie.

Meer weten over deze info-graphics?
Lees onze blog.

Over de tool

Alle klantbeoordelingen, bevindingen en rankingen worden bijgehouden in de Verkenningstool. Hierdoor kunnen de ervaringen worden meegenomen in toekomstige adviezen. Nieuwe ervaringen en ontwikkelingen bij applicaties worden meegenomen en continu bijgewerkt in de data, zodat er altijd een actueel beeld is. De data worden op een gestandaardiseerde manier vastgelegd en door middel van Microsoft PowerBI intern en deels extern ontsloten.

Heeft u vragen of een HR Analytics / Microsoft PowerBI-informatiebehoefte?
Bel leadconsultant PowerBI Wesley van der Blom.