FAQ eHRM

Selfservice (eHRM)

FAQ’s en onze antwoorden over selfservice

Hoe omgaan met de weerstand van managers tegen het selfservice concept?

Zorg dat het proces, de werkwijze en de ondersteuning hierin voor de managers duidelijk zijn en laat wat de voordelen voor de managers zien. Dit zijn gewoonlijk een kortere doorlooptijd van het proces, minder werk door kwaliteitsborging bij de bron, efficiënter ingericht processen en online stuurinformatie voor de manager. Zorg tevens voor enthousiaste collega managers, die goed zijn ingewerkt op het concept en de voordelen van selfservice uitdragen in de organisatie.

Waarom investeren in eHRM?

eHRM zorgt voor efficiëntie door eenmalige registratie en borging van kwaliteit aan de bron, voor verantwoordelijkheid en zelfsturing door online stuurinformatie en optimale integratie van systemen.

eHRM sluit ook aan bij de maatschappelijke ontwikkeling van internet gebruik en zelfredzaamheid, zoals internet bankieren, online reizen boeken, de opkomst van internet winkels en toenemend gebruik van sociale media.

Waarom is implementatie van eHRM verandermanagement?

eHRM is een andere manier van werken, een cultuurverandering die moet aansluiten bij uw organisatiecultuur. eHRM gaat verder dan de implementatie van een HR-systeem voor professionals, of het werken met digitale formulieren (dat is slechts de eerste stap).

eHRM gaat vaak samen met integraal management, de realisatie van een shared service centrum, een HR-helpdesk, een HR-portaal, standaardisering van processen, verbetering van de kwaliteit van mutaties aan de bron en een cultuur van verantwoordelijkheid.

Moet ik eHRM implementeren om efficiënter te gaan werken?

Het antwoord is nee. Meestal wordt meer het merendeel van de besparingen gerealiseerd door optimalisatie van de bestaande procesgang. Bijvoorbeeld door onnodige controles te schrappen, dubbele registratie te voorkomen door mailmerge, of de volgorde van stappen te wijzigen en door het hanteren van het uitgangspunt dat medewerkers in staat zijn hun taak goed uit te voeren.

Wanneer u echter optimale efficiëntie wilt realiseren, dan is de implementatie van eHRM noodzakelijk.