FAQ HR uitbesteden

HR uitbesteden

FAQ’s en de antwoorden over uitbesteden

P&O uitbesteden interessant?

Of outsourcen / Business Proces Outsourcing (BPO) van P&O voor u interessant is, is afhankelijk van de omstandigheden binnen uw organisatie. Zijn de redenen om voor BPO te kiezen van toepassing op uw organisatie, of zijn dit nu juist de argumenten om “in huis” te werken. Maak zelf uw inschatting op basis van dit artikel over P&O uitbesteden een trend om te volgen? .

HR-processen: “Make or Buy?”

Wanneer u snel en met beperkte inspanning complete HR-processen nodig heeft, dan is kopen een optie. Risico bij kopen is dat de processen niet goed aansluiten bij uw organisatiecultuur en het draagvlak voor de nieuwe werkwijze ontbreekt. Dit is te ondervangen door de processen organisatie specifiek te maken.

Een veiligere optie is de processen op basis van best practice te ontwikkelen met een afvaardiging van alle betrokkenen en een procesdeskundige. Door deze aanpak worden de processen direct organisatie specifiek gemaakt en groeit de uw organisatie mee in de verandering. De direct betrokkenen zijn uw ambassadeurs gedurende de implementatie. Dit vraagt meer doorlooptijd en de organisatie moet meer inspanning leveren.

Salarisadministratie: zelf doen of uitbesteden?

Wees kritisch als u om financiële redenen wilt uitbesteden. Outsourcingspartijen lijken vaak goedkoper, omdat ze rekenen op basis van hun al geoptimaliseerde processen. Heeft u voldoende volume om dezelfde optimalisatieslag toe te passen, dan is outsourcing meestal duurder. Een ander risico van outsourcing is dat uw werkwijze en organisatiecultuur niet aansluit bij die van uw outsourcingspartij. Zorg dat uw processen op orde zijn voordat u gaat outsourcen. Tot slot levert u met outsourcing een deel van uw flexibiliteit in.

Valide redenen om te wel uit te besteden zijn onvoldoende volume om het proces te borgen en deskundigheid op te bouwen en kosten (als de focus op uw primaire proces meer oplevert, dan outsourcing kost).

Wat zijn de aandachtspunten bij een SaaS-oplossing?

Met een SaaS-oplossing staan de soft- en hardware buiten de deur. Er wordt via intranet, of internet met het HR-systeem gewerkt. Aandachtspunten bij deze oplossing zijn:

  • Sluiten de beveiliging van uw ICT-afdeling en de SaaS-dienstverlener op elkaar aan,
  • Is de capaciteit van de verbinding voldoende,
  • Hoe blijft het systeem werken bij een calamiteit bij uw provider,
  • Aan welke eisen ten aanzien van performance en beschikbaarheid moet de dienstverlener voldoen
  • Hoe zijn de gegevens die over de lijn gaan beveiligd
  • Hoe is dit alles vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst.

Belangrijk hierbij zijn uiteraard de eisen die uw organisatie stelt aan deze punten.