Referenties

Wat anderen zeggen

Hieronder een greep uit referenties van onze klanten:
 
 

“VroomHR begeleidt en adviseert de Almeerse Scholengroep op het gebied van de aanbesteding van het E-HRM instrument, waar bij kennis van producten & leveranciers i.c.m. inzichten in onderwijs organisaties enorm bijdraagt om de juiste keuze te maken. De ervaringen met VroomHR tijdens de aanbesteding heeft ons doen besluiten om vervolgens VroomHR op te nemen in de projectorganisatie van de implementatie van het gekozen E-HRM instrument tijdens de aanbesteding, als Adviseur stuurgroep. VroomHR kent de gemaakte afspraken vanuit de aanbesteding en coacht om het project on-track te houden.”

René van Dijk
Teamleider Personeels- & Salarisadministratie ASG


Wim heeft ONS een zeer goed advies gegeven over sourcing van onze salarisadministratie.

In het advies zijn de opdracht, probleemstelling en uitgangspunten duidelijk omschreven en getoetst aan de doelstellingen van onze organisatie. De marktverkenning naar outsourcing en arbeidsvoorwaarden bij de salarisadministratie en het doorrekenen van de scenario’s zijn met veel zorg en aandacht uitgevoerd.

Er is een onderbouwd advies gegeven om de salarisadministratie zelf te blijven doen, waarbij voor- en nadelen duidelijk zijn benoemd. Naast de financiële doorrekening is goed rekening gehouden met de menselijke en organisatorische kant van het advies.

Door de heldere opzet van het advies kon snel draagvlak gerealiseerd worden binnen ONS.”

André Harsevoort
Manager HR Services ONS


“Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een paar woorden te wijden aan de bijdrage die Tali heeft geleverd aan onze TalentSoft introductie. Ik ben namelijk zeer enthousiast over de manier waarop hij dat heeft gedaan. De combinatie van zijn implementatievaardigheden en zijn dienstverlenende karakter maken Tali een zeer prettige consultant om mee te werken. Met name de manier waarop hij altijd bereid was om echt naar onze wensen te luisteren en met de grillen van Renewi mee te bewegen zijn prijzenswaardig. Daarbij opgeteld zijn tomeloze inzet en het feit dat hij altijd beschikbaar is op de momenten dat je hem echt nodig hebt, maken dat ik de samenwerking als zeer prettig heb ervaren.

Ik zal Tali zeker weer inhuren, aannemen of aanbevelen als de gelegenheid zich voordoet.”

Roel Majoor
HR Director Renewi