De ontwikkelingen binnen de zorg gaan enorm hard. Het overheidsbeleid op het gebied van de zorg, de veranderingen op de arbeidsmarkt en ook de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen zorgorganisaties om continu vooruit te kijken. Een goede, strategische personeelsplanning is hiervoor onmisbaar geworden. Welke stappen moeten er nu worden gezet om de organisatie in de toekomst wendbaar te houden, goede zorg te blijven bieden en professionals aan de organisatie te binden?

De ideale functiemix in 2020

Zorgorganisatie Omringomring_logo telt 3300 medewerkers en biedt al meer dan 100 jaar zorg en ondersteuning aan mensen in de regio West-Friesland, de Kop van Noord Holland en Texel. Dat gebeurt zowel bij de mensen thuis als binnen de diverse woonlocaties van Omring.

Door de ontwikkelingen binnen de zorg zag Omring een tekort aan personeel ontstaan in de nabije toekomst. De behoefte aan een strategische personeelsplanning was daarom groot.

 

mario_verlaat“Door de vergrijzing in onze regio zijn er straks veel meer mensen die zorg nodig hebben,” vertelt Mario Verlaat, directeur P&O bij Omring. “Tegelijkertijd trekken jongere mensen weg en nemen de gevraagde kwalificaties voor verzorgend en verplegend personeel toe. Dat er iets binnen de organisatie moest gebeuren om hierop te anticiperen was voor ons heel duidelijk, maar we kregen het maar niet helder wat dat inhoudelijk voor ons betekende.”

 

Susanne van der Bij, Senior Consultant bij Vroom, ging voor Omring aan de slag. Centrale vraag daarbij was: ‘Hoe ziet de ideale functiemix voor Omring eruit in 2020? En welke invloed heeft dit op het personeelsbeleid?’.

De aanpak

Samen met Omring bracht Vroom alle ontwikkelingen waar de organisatie nu en in de toekomst mee te maken heeft, in kaart. Ook de impact hiervan op de organisatie en de mensen, hun taken en vaardigheden werden omschreven. Zo werd duidelijk hoe de gewenste functiemix voor Omring er in 2020 uit ziet en welke competenties daarbij horen. Ook de huidige situatie werd door Vroom inzichtelijk gemaakt. Door deze te vergelijken met de gewenste situatie voor 2020, ontstond een goed beeld waar de knelpunten zaten.

 

“We willen mensen juist zoveel mogelijk behouden en kijken

hoe we ze in de toekomst in kunnen blijven zetten”

 

 

Nu stappen zetten voor de toekomst

Omring is direct met de inzichten en adviezen van Vroom aan de slag gegaan. Een tekort aan personeel is er niet, maar er zijn wel functiegroepen waarin nu geïnvesteerd moet worden. Mario Verlaat: “Dankzij het onderzoek van Vroom, kregen we zicht op de doelstellingen, ons wervings- en selectiebeleid, opleidingsbeleid en de mobiliteit binnen de organisatie. We willen mensen juist zoveel mogelijk behouden en kijken hoe we ze in de toekomst in kunnen blijven zetten, bijvoorbeeld door opleidings- en omscholingstrajecten aan te bieden.

Ook de uitstroom van goede mensen willen we voorkomen door het toekomstperspectief beter in beeld te brengen en als werkgever mensen meer te boeien en aan ons te binden.”

Door vanaf nu elk jaar een toekomstscan te maken, wil Omring de focus op de toekomstige ontwikkelingen behouden. Zo blijft de organisatie de juiste koers varen en kunnen duidelijke kaders worden gecreëerd.

Samenwerking met Vroom

“Voor deze adviesopdracht hadden we geen behoefte aan een arsenaal aan consultants en lange, ingewikkelde rapporten,” vertelt Mario Verlaat. “Vroom was daarom een schot in de roos. Hoewel de doorlooptijd voor de uitvoering van de opdracht beperkt was, is het hun gelukt om een goed beeld van de organisatie te krijgen. Door met mensen van verschillende afdelingen te praten, is Vroom tot goede kernvragen en antwoorden gekomen. Hun adviezen waren helder en concreet. Ze hebben ons geholpen om weer de regie te voeren en goede vervolgstappen en keuzes te kunnen maken.”

 

“Vroom heeft onze organisatie weer richting gegeven.

Hun adviezen waren helder en concreet.”

 

 

Partner voor slimme strategische personeelsplanning

Een goede strategische personeelsplanning wordt steeds belangrijker en staat bij veel bedrijven inmiddels hoog op de agenda. Dat is niet voor niets; goed inzicht in de toekomstige knelpunten in personeelsinzet, kan de continuïteit van een organisatie waarborgen. Vroom is een objectieve expert op dit gebied en kenmerkt zich door haar pragmatische en heldere aanpak.

Wilt u meer weten over een strategische personeelsplanning voor uw organisatie? Vroom Consultancy helpt u graag. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking via info@vroomhr.nl