e-HRM

Basis op orde met eHRM

Een tijdige, correcte en efficiënte personeels- en salarisadministratie organiseer je met eHRM. eHRM gaat over de digitalisering van HR-processen binnen de organisatie. Deze digitalisering is meer dan een systeemselectie, het is een andere manier van werken en daarvoor moet eerst de basis op orde zijn.

De invoering van eHRM vereist een organisatiebrede aanpak, omdat het effect heeft op iedere werknemer binnen de organisatie.

De mogelijkheden van digitalisering, het internet en het intranet zijn eindeloos. Het proces van communiceren, registreren en archiveren is gebaat bij de overstap naar of de doorontwikkeling van eHRM. Onze consultants kijken welke stappen u moet nemen om uw geformuleerde doelen te behalen. Vooraf bepalen we samen met u welke rol we in dat proces kunnen betekenen.

eHRM 2.0

Wanneer u de basis op orde heeft en het is al enige tijd geleden dat dit afgerond werd, kunnen wij samen met u naar verbeteringen kijken. De tijd heeft niet stil gestaan en de techniek ook niet. Wellicht zijn er inmiddels door voortschrijdende inzichten en nieuwe ontwikkelingen verbeteringen mogelijk. VroomHR is op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen en kan u inspireren om op bepaalde punten te finetunen.

Een voorbeeld is de digitale handtekening. Wanneer u hiervan gebruik maakt kunnen alle documenten zowel door de werknemer als de werkgever ondertekend worden met een gecertificeerde handtekening. VroomHR helpt u met het inrichten van dit proces en heeft kennis van de juiste vorm handtekening bij de verschillende documenten. Hiervoor kunt ook apps gebruiken.

Een ander voorbeeld is het proces van Onboarding. Tegenwoordig is het mogelijk om een toekomstige medewerker (die nog niet in dienst is) te laten starten met het invullen van zijn haar gegevens. Dit geeft u de gelegenheid om de toekomstige medewerker vooraf te informeren door introductiemateriaal zoals videopresentaties, wat leidt tot betrokkenheid.

In deze projecten analyseren wij uw huidige eHRM inrichting, overleggen we de mogelijkheden en werken deze uit met u en uw leverancier om te komen tot een calculatie. Deze verbeteringen realiseren wij in samenwerking met u en uw leverancier, dit geldt zowel technisch als ook vanuit veranderingsperspectief (Change management).

Lees de ervaringen van onze klanten in één van onze customer cases.

De rol van VroomHR

De consultants van Vroom hebben veel ervaring met veranderingstrajecten in het kader van eHRM; van procesoptimalisatie en systeemselectie tot het creëren van draagvlak. Een projectleider kan de digitalisering van HRM volledig voor u realiseren. Bent u meer op zoek naar een adviseur bij keuze van HR-software of een projectcoach? Wij hebben op elke vraag een passend antwoord.

Wilt u meer weten over eHRM? Leest u dan verder.