e-HRM

Basis op orde met eHRM

Voordat HR waarde kan toevoegen, moet de basis op orde zijn. Een tijdige, correcte en efficiënte personeels- en salarisadministratie organiseer je met eHRM. eHRM gaat over de digitalisering van HR-processen. Deze digitalisering is meer dan een systeemselectie, het is een andere manier van werken. De invoering van eHRM vereist een organisatiebrede aanpak, omdat het ook effect heeft op iedere werknemer binnen de organisatie.

De mogelijkheden van de digitalisering, het internet en het intranet zijn eindeloos. Het proces van communiceren, registreren en archiveren is erg gebaat bij de overstap naar of de doorontwikkeling van eHRM. Onze consultants kijken welke stappen u moet nemen om de geformuleerde doelen te behalen. Daarnaast bepalen we samen met u welke rol we in dat proces kunnen betekenen.

eHRM-project

  • Om een kostenbesparing en/of kwaliteitsverbetering te realiseren is een goed projectplan nodig. Onderdeel van zo’n plan is het opstellen van een Business Case. Met een Business Case wordt de investeringsbeslissing onderbouwd. U krijgt inzicht in de kosten en baten en in de benodigde resources. Met dit inzicht kunt u draagvlak realiseren om uw doelstelling te behalen.
  • eHRM gaat weliswaar ook over de selectie van de juiste software, maar dat is slechts een middel. De doorvoering van eHRM gaat meer over verandering, organisatiebreed. Medewerkers en management moeten betrokken worden bij de veranderingen.
  •  Vroom is nauw betrokken bij de implementatie van eHRM. Enerzijds moeten de systemen optimaal werken, anderzijds moeten de mensen met de systemen kunnen, en nog belangrijker wíllen werken. Wij zien de implementatie dan ook als een proces waarin de gehele organisatie wordt meegenomen. Draagvlak maakt het project tot een succes.

De rol van Vroom

De consultants van Vroom hebben veel ervaring met veranderingstrajecten in het kader van eHRM; van systeemselectie tot het creëren van draagvlak. Een projectleider kan de digitalisering van HRM volledig voor u realiseren. Bent u meer op zoek naar een adviseur bij keuze van HR-software of een coach? Wij hebben op elke vraag een passend antwoord.

Wilt u meer weten over eHRM? Leest u dan verder.