HR business partner

De professionalisering van HR

U heeft één of meerdere HR-systemen en dagelijks zijn diverse functionarissen bezig met het invoeren van HR-gegevens in deze systemen. En toch blijkt dat rapportages genereren voor het lijn- en hoger management veel tijd en moeite kost. Vaak sluit de informatie niet volledig aan op de informatiebehoefte en twijfelt men aan de betrouwbaarheid van de gegevens. U herkent deze situatie en wilt hier verandering in aanbrengen?

Als systeemonafhankelijke specialist helpt Vroom u bij de realisatie van HR-cockpits voor medewerkers, managers en hoger management. Wij hebben met klanten een best-practice stappenplan voor HR-cockpits ontwikkeld. Met behulp van dit pragmatische plan beschikt uw organisatie in korte tijd over de gewenste HR ken- en stuurgetallen

Stappenplan HR-cockpit

Het stappenplan op hoofdlijnen:

  • Benoemen dominante thema’s
  • Bepalen personeelscategorieën
  • Bepalen werkterreinen
  • Bepalen van de bijdrage van de personeelsfunctie
  • Samenstellen van een set ken- en stuurgetallen

Minder administratie

PSA-taken maken al snel zo’n 60 % van de kosten van HR. Dat terwijl de toegevoegde waarde daarvan bijzonder laag is. Een oorzaak van de ongunstige verhouding tussen inspanning en opbrengsten van de PSA zijn de papieren processen, met veel handmatige activiteiten tegen relatief hoge (loon)kosten. Om de verhouding tussen de kosten en de toegevoegde waarde van de PSA te verbeteren, moeten papierstromen gedigitaliseerd worden en handmatige taken geautomatiseerd. Dat levert significante besparingen op tot wel 40%. Vooral de inzet van eHRM in combinatie met een HR Shared Service Center maakt dat mogelijk.

Zo eenvoudig als dat klinkt, zo moeizaam blijkt in de praktijk de realisatie. Oorzaken zijn onder meer het gebrek aan ervaring met procesoptimalisatie en ontbrekende kennis van de (ICT)mogelijkheden voor HR. Daarnaast is het zonder externe ondersteuning vaak lastig om een eHRM Business Case op te stellen en geaccordeerd te krijgen.

Wij helpen u graag bij het realiseren van een efficiënte. digitale werkwijze. Hierbij zetten wij onze in de praktijk ontwikkelde en bewezen aanpak en instrumenten in zoals de vragenlijst veranderbereidheid, de HR-Procesmanager© en de HR-Calculator©.