SPP

Strategische Personeelsplanning

Omdat ook u op het juiste tijdstip, de juiste persoon op de juiste plaats wilt krijgen, is personeelsplanning een must.  Een strategische personeelsplanning (SPP) zorgt voor een zo efficiënt en effectief mogelijke afstemming  tussen de vraag naar personeel en de kwantitatieve en kwalitatieve beschikbaarheid van personeel nu en in de toekomst.

Wat levert SPP op?

Inzicht verkrijgen en overzicht behouden kost tijd, maar deze investering betaalt zich terug. Wanneer u de strategische personeelsplanning op orde heeft, zorgt dat voor:

  • Meer controle over loonkosten.
  • Meer continuïteit en kwaliteit in de levering van diensten en goederen aan klanten.
  • Meer richting en sturing voor recruitment, training & opleiding, management development, opvolgingsmanagement en mobiliteit. HR-beleid dat gebaseerd is op de behoefte van medewerkers en de business.

Strategische Personeelsplanning

Veel organisaties willen aan de slag met SPP. De redenen zijn divers; vergrijzende populatie, veranderende marktomstandigheden, zorgen om voldoende toekomstig talent of iets anders. Om de eerste strategische personeelsplanning te maken, is een gedegen voorbereiding nodig. Vroom consultants hebben ervaring met SPP bij diverse opdrachtgevers en kunnen u helpen met advies, een quickscan of als projectleider.

Lees meer over ons aanbod op het gebied van strategische personeelsplanning.

Planningsperspectief met Vroom

Wij onderscheiden drie niveaus van planning:

  • Strategische personeelsplanning (SPP) – 3 tot 5 jaar
  • Tactische personeelsplanning –  1 jaar
  • Operationele personeelsplanning,  – dagelijks / maandelijks

Vroom kan u op alle drie de niveaus de helpende hand bieden. Wij ondersteunen u graag met advies, projectmanagement en change op het gebied van strategische personeelsplanning en workforce planning.

Voorbeelden van onze dienstverlening op dit gebied: