Personeelsplanning

Strategische personeelsplanning staat al jaren hoog op de agenda van HR-directeuren. Het omvat processen en activiteiten die zijn gericht op het tijdig beschikbaar hebben van de juiste medewerker op de juiste plaats. Het doel is om op een effectieve en efficiënte manier bij te dragen aan de continuïteit en de performance van de organisatie.

Strategische personeelsplanning (SPP) heeft impact op andere HR processen zoals recruitment, talentmanagement, management development, opvolgingsplanning en mobiliteit. Daarmee is het een essentieel onderdeel binnen iedere onderneming. Vooral bedrijven in sectoren waar goed personeel moeilijk te verkrijgen is, denk aan IT, doen er goed aan om de personeelsplanning goed op orde te hebben.

Voordelen van strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning gaat over een periode die nog voor ons ligt, 3-5 jaar. Dit lijkt wellicht een lange tijd, maar het speelt een centrale rol in de toekomstplannen van iedere organisatie. U moet weten of u het juiste personeel heeft om in te spelen op kansen in de toekomst. Het aannemen, laten doorstromen of ontwikkelen van medewerkers kost veel tijd. Uw toekomstige behoefte aan personeel moet u in samenwerking met de business  in kaart hebben, SPP sluit daar bij aan.

De voordelen van een strategische personeelsplanning zijn:

  • Het is een middel om het organisatiebeleid door te voeren naar HRM-beleid.
  • Een goed plan zorgt voor backup bij het maken van keuzes, ook kunnen keuzes beter beargumenteerd worden.
  • Het geeft inzicht in het huidige personeelsbestand en geeft zo overzicht op wie zich waarin moet ontwikkelen, of er geschoven moet worden en of bepaalde contracten wellicht niet verlengd moeten worden.

Uiteindelijk gaat het om rationele keuzes maken, die gestoeld zijn op onderzoek en plannen, niet op aannames en gevoelens. Om een goed strategisch plan op te zetten en te ondersteunen, maakt u gebruik van data. HR-analytics geeft inzicht en zorgt voor de onderbouwing van verschillende scenario’s.

De ideale start: een SPP quickscan

Vroom heeft een quickscan ontwikkeld om duidelijk te maken of u  alles in huis heeft om een strategische personeelsplanning vorm te geven. Na de quickscan weet u wat u met SPP kan en wil bereiken, of de data beschikbaar is, wat u zelf kan of extern moet betrekken, en in hoeverre er bereidheid is om met SPP aan de slag te gaan. Meer informatie over de SPP quickscan.

Workforce management

SPP is onderdeel van workforce management. Naast de strategische personeelsplanning, heeft u ook te maken met een tactische personeelsplanning. Deze gaat over de middellange termijn, zo ongeveer een jaar vooruit. Vele bedrijven hebben eveneens te maken met een operationele personeelsplanning.

Vroom helpt organisaties met workforce management. Heeft u vragen over personeelsplanning? In een kennismakingsgesprek kijken we graag wat we voor u kunnen betekenen.