Talentmanagement

Hoe steken we talentmanagement in?

Het klinkt goed; talentmanagement. Maar hoe brengt u talenten in kaart en zorgt u dat deze én ontwikkeld kunnen worden én goed ingezet kunnen worden in de organisatie? VroomHR bouwt stap-voor-stap, samen met u, een concreet en haalbaar plan, gericht op resultaat.

Goed talentmanagement kost tijd en heeft een lange adem nodig. Dat is niet erg, want de winst is groot. Medewerkers voelen zich meer gewaardeerd en gaan hun werk beter doen. U blijft de mensen boeien en dat zorgt ervoor dat kwaliteit niet zomaar weg zal gaan voor een andere uitdaging.

Talentmanagement hoort op de agenda

Met de vergrijzing in het vooruitzicht bent u als HR-professional betrokken bij allerlei vraagstukken op het gebied van mobiliteit, het realiseren van een bredere inzetbaarheid van medewerkers, het in kaart brengen van potentials en het binden en boeien van medewerkers.

Een talentmanagementsysteem ondersteunt u om hierbij de rol van business partner effectief en efficiënt te vervullen. Door integraal informatie over de medewerkers aan het management te verschaffen zijn deze in staat om tot de juiste beslissingen te komen. We hebben het hier over het op objectieve wijze zaken in kaart brengen van potentieel, prestaties en competenties van medewerkers.

Workshop HR-ambitie

Visie en ambities nog niet gedeeld of in kaart?
In een 1-daagse workshop zorgen wij voor een gemeenschappelijke visie en prioritering. Wij maken tevens de vertaalslag naar de gewenste organisatie-inrichting, procesinrichting en systeemondersteuning met speciale aandacht voor het nut, de noodzaak en de risico’s van de verandering. Voordat u gaat beslissen over processen of automatisering, is het noodzakelijk om eerst duidelijk te hebben wat uw ambitie is. Met VroomHR brengt u op een pragmatische wijze deze ambities in kaart.

Gestructureerde interviews

Het is niet altijd haalbaar om een heel managementteam aan tafel te krijgen. Wij kunnen ook in persoonlijke gesprekken vragen stellen die inhoudelijk overeenkomen met de workshop en de resultaten bespreken in een korte bijeenkomst.

Resultaat

Een gedeeld beeld en een goede basis voor het creëren van draagvlak en het claimen van budget en interne uren. De basis voor vervolgstappen: besluitvorming over organisatie-inrichting, procesontwerp en systeemkeuze.

Selectie van een eHRM systeem is lastig

De markt van HR-systemen is volop in beweging. Er komen slimme start-ups op de markt en er is tevens een consolidatieslag aan de gang bij de grote spelers. Het grote aantal leveranciers die Talentmanagement ondersteunen, maakt het ingewikkeld om een juiste keuze te maken. Het best passende systeem selecteren is ook lastig omdat het ervaring en competenties vraagt die u niet dagelijks hoeft toe te passen. U kunt zich hierin laten begeleiden door specialisten. Aan de hand van het onderzoeksrapport kunt u zich goed voorbereiden op het selectietraject, door de verschillen tussen de leveranciers te bestuderen op het gebied van competentie- en  performancemanagement en successieplanning. Welke shortlist met leveranciers voor u interessant is, is afhankelijk van uw volwassenheidsniveau op het gebied van talentmanagement en uw ambities op dat vlak.

VroomHR heeft samen met Atos en Deloitte Consulting een breed onderzoek uitgevoerd waarvoor alle talentmanagementsystemen in Nederland zijn uitgenodigd. Ten behoeve van dit onderzoek heeft het onderzoeksteam het “Fit for Purpose”-model ontwikkeld. Op deze wijze krijgen leveranciers en gebruikers (potentiële kopers van zo’n systeem) een overzicht waartegen ze hun functionaliteit, respectievelijk ambitie kunnen afzetten.

Ondersteuning Vroom

Wij kunnen u helpen om uw talent in kaart te brengen en uw medewerkers te binden en boeien door passende taken en verantwoordelijkheden te vinden die overeen komen met hun ambities en competenties. Om dit proces te ondersteunen heeft u een talentmanagementsysteem nodig en wij kunnen het best passende systeem voor uw organisatie selecteren. Meer over dit aanbod leest u op eHRM-systeemselectie.

Indien het u ontbreekt aan voldoende interne capaciteit of kennis, kunt u ons ook inhuren om het gehele project voor u realiseren. In dat geval zijn we niet alleen de externe deskundige maar zorgen we ook voor de organisatorische implementatie en het projectmanagement binnen uw organisatie. U kunt hiervoor bij VroomHR een HR-Projectleider inhuren.