Anders werken

Een nieuw HR-systeem in gebruik nemen, betekent anders gaan werken. Komen tot die nieuwe manier van werken vraagt om 20% technische aanpassingen en 80% verandermanagement. Veranderen is immers mensenwerk. Bij veel organisaties ligt de nadruk bij een implementatie of optimalisatie van een HR-systeem echter op de technische inrichting van het systeem. Hoe kan dat anders?  

Nieuw HR-systeem is 20% techniek en 80% change  

De grootste uitdaging ligt bij de organisatorische inbedding van de nieuwe werkwijze. Leveranciers stellen een ‘technisch’ implementatieplan op en zorgt voor de technische inrichting. Dat is ook nodig. Maar om de nieuwe manier van werken echt te laten landen moet meer gebeuren. Daarom heeft Vroom een regiemodel uitgewerkt om de verandering te realiseren. 

Aandacht voor verandermanagement

Dit zijn de voordelen voor aandacht voor veranderen:

  • Medewerkers begrijpen waarom uw organisatie anders wil werken door passende informatie; 
  • Medewerkers krijgen toegesneden ondersteuning om het nieuwe systeem goed te kunnen gebruiken; 
  • Medewerkers zijn meer bereid tot  verandering; 
  • Medewerkers worden tevreden gebruikers van uw systeem. 

Wat is het Vroom regiemodel?

Het Vroom regiemodel gaat uit van een aantal stappen die we samen met uw organisatie doorlopen. Tijdens deze stappen gebruiken wij hulpmiddelen voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van de betrokkenen bij de verandering en de impact die de verandering voor hen heeft, hun veranderbereidheid en de voorkeurs werkwijze bij veranderen (organisatiekleur). Vervolgens bepalen wij met uw changeteam wat deze betrokkenen nodig hebben om zich de nieuwe manier van werken eigen te maken.  

Het regiemodel kent 4 stappen: 

  1. Analyse: Vaststellen van nut en noodzaak van de verandering, de betrokkenen, de impact van de verandering en de veranderbereidheid met én voor de gebruikers van het systeem. 
  2. Veranderstrategie: Bepalen van de veranderstrategie. Wat gaat werken? Macht, overtuigen, motiveren, leren of ruimte creëren? 
  3. Globaal interventieplan: Opstellen van een schets van de aanpak van de verandering. 
  4. Gedetailleerd veranderplan: Integreren van de activiteiten die nodig om de technische implementatie met de juiste  veranderacties te ondersteunen. 

Door deze stappen te doorlopen ontstaat een goed beeld van de impact van de nieuwe manier van werken op de verschillende gebruikers. Tevens wordt duidelijk welke activiteiten nodig zijn om de nieuwe inrichting en de bijbehorende verandering in werkwijze succesvol te laten landen in de organisatie. 

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie en situatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op en wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek. 

Verandermanager nodig?

Wilt u meer weten over de veranderaanpak van Vroom? Lees dan meer over de Vroom verandermanager