Howard Woei

Samen maken we het beter

Ik werk sinds 1996 bij Vroom en heb al die tijd vooral de rol van projectleider/verandermanager vervuld.

Wat mij betreft is in die 22 jaar “Samen maken we het beter” mijn lijfspreuk geworden voor het transformeren van systemen, processen en mensen naar effectievere hedendaagse manieren van werken. Hierna beschrijf ik de weg die hier naar toe heeft geleid.

De eerlijkheid gebiedt dat ik in het eerste jaar bij Vroom, de term leider wel heel letterlijk heb genomen. “Mijn” projecten werden in dat jaar redelijk directief neergezet en aangestuurd en bij mijn eerste jaargesprek bleek dat deze stijl bij de organisaties waar ik toen HRM-optimalisatie projecten uitvoerde, niet erg effectief was. Er werden resultaten gehaald, dat zeker wel, maar dat koste mij heel veel energie en bij navraag bleken sommige van “mijn” projectleden niet zo gelukkig met de wijze waarop zij aangestuurd werden.

Vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan naar een andere manier van projectmatig werken en de eerste cursus daarin heb ik gevolgd via de open universiteit. Daardoor kreeg ik meer inzicht, in hoe je van een aantal mensen, die vanuit een opdrachtgever (soms vrijwillig “aangewezen”) in een project gezet worden, een team van bevlogen mensen zou kunnen maken. Dat werkte in sommige organisaties goed en in andere minder.  Sommige organisaties hebben nou eenmaal een meer directieve bedrijfscultuur en daar kwam mijn rol als autocratisch leider weer van pas.

Mede doordat eind jaren 90 de roep om Prince II gecertificeerde projectleiders toenam, zijn wij ons bij Vroom gaan certificeren in deze (toch wel heel blauwe) methodiek, die goed van pas kwam in de samenwerking met ICT en minder populair bleek onder de HRM leden van het projectteam.

Als ik de zwart-wit verklaring daarvoor moet geven, zou ik zeggen dat Prince II dodelijk is voor de creativiteit en flexibiliteit in mensen en dan in het bijzonder bij de HRM-adviseurs, waar ik mee heb mogen samenwerken, daar last van hebben gehad.

Inmiddels is bij de meeste organisaties duidelijk dat ook Prince II geen garantie biedt voor succesvolle project resultaten, binnen budget, tijd en tegen de juiste kwaliteit. Een belangrijke oorzaak is dat er bij Prince II veel tijd gaat zitten in verplicht op te leveren documenten, die door meerdere hiërarchische niveaus moeten worden goedgekeurd. Dat zorgt voor lange doorlooptijden en houdt geen rekening met het feit dat omstandigheden vandaag de dag sneller dan ooit wijzigen, waardoor het projectresultaat bij oplevering bij voorbeeld al niet meer voldoet aan de laatst gewijzigde wetgeving.

De reactie op deze manier van werken kon dan ook niet uitblijven en die heet Scrum Agile werken. Ik ben sinds begin 2016 gecertificeerd Scrum master en heb hier inmiddels in meerdere organisaties positieve resultaten mee helpen realiseren. Ik moet toegeven dat het concept van werken met een zelfsturend team mij beter past, dan directief leidinggeven en het creëert voor mij tijd om te werken aan de menselijke kant van veranderen. Niet alleen binnen het team, maar ook op management-niveau en het betrekken van de organisatie bij de verandering.

Werken vanuit de Scrum gedachte brengt ICT-specialisten, HRM-professionals en “the business” dichter bij elkaar, leidt tot een effectievere vorm van samenwerken tussen alle partijen en uiteindelijk tot geoptimaliseerde processen.