De VroomHR Quickscan: verbeter uw HR-dienstverlening

U wilt uw HR-dienstverlening verbeteren, maar u heeft geen goed beeld waar u naartoe wilt, wat de mogelijkheden zijn of wat de consequenties van het verandertraject zijn. Met de VroomHR Quickscan krijgt u een solide basis om uw verandertraject naar een verbeterde HR-dienstverlening te realiseren.

HR systeemselectie

Een nieuw HR systeem is een middel om HR-dienstverlening te verbeteren. Er zijn zo’n 330 leveranciers met HR-oplossingen op de Nederlandse markt, een keuze uit dat aanbod is niet eenvoudig. Om tot het beste HR systeem voor uw organisatie te komen, is het daarom raadzaam om voorafgaand aan de systeemselectie een VroomHR Quickscan uit te laten voeren. Met deze Quickscan wordt precies bekeken waar uw behoeften liggen, wat er verbeterd moet worden en hoe dat het beste kan worden aangepakt.

De activiteiten in de VroomHR Quickscan worden gezamenlijk bepaald op basis van behoeften, aandachts- en knelpunten binnen uw organisatie. De keuzes zijn:

VroomHR ondersteunt bij het verbeteren van uw HR-dienstverlening

Bij VroomHR begrijpen we de keuzestress bij het efficiënt organiseren van uw HR-dienstverlening. Daarom ondersteunen wij als specialist in HR tech project- en verandermanagement organisaties niet alleen met de keuze voor een HR-systeem dat perfect bij de doelstellingen en bedrijfsvoering past, wij helpen ook met de implementatie van het pakket. Wij begrijpen waar HR, managers en medewerkers behoefte aan hebben en denken met u mee om het maximale uit uw HR-systeem te halen.

Kunt u ondersteuning gebruiken bij het verbeteren van uw HR-dienstverlening? VroomHR helpt u graag verder. Neem contact op met Wim Ydo en ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen!


Uitwerking van de VroomHR Quickscan activiteiten

Afhankelijk van de wensen en behoeften van uw organisatie worden er voor een of meerdere activiteiten in de VroomHR Quickscan gekozen. Hieronder kunt u lezen wat deze mogelijke activiteiten inhouden, wat de werkwijze is en wat u aan resultaten kunt verwachten.

Onderzoek naar de waardering van uw HR-dienstverlening

Door middel van interviews en/of een enquête met een beperkt aantal vragen wordt aan de mensen binnen uw organisatie gevraagd wat de sterke punten en de verbeterpunten in uw HR-dienstverlening zijn.

Voor deze activiteit in de VroomHR Quickscan wordt een vertegenwoordiging uit de verschillende groepen benaderd die betrokken zijn bij de HR-processen en HR-informatievoorziening (bijvoorbeeld managers, leidinggevenden, medewerkers, OR adviseurs en PSA medewerkers). Optioneel is om in plaats van bovenstaande aanpak alleen interviews binnen de HR-afdeling te houden of om één sessie met alle betrokkenen te organiseren.

Het resultaat is een helder overzicht, aangedragen door de organisatie, van datgene wat goed gaat en waar de knelpunten zich bevinden in de HR-dienstverlening.

Inventarisatie van het systeemlandschap en de bijbehorende relaties

Welke systemen binnen de organisatie maken gebruik van HR-gegevens en hoe komen deze gegevens in die systemen? Om de kwaliteit en continuïteit van HR-gegevensstromen te verbeteren wordt op basis van een interview met ICT en applicatiebeheer het systeemlandschap en de verschillende relaties in kaart gebracht. Tevens worden knelpunten en wensen ten aanzien van de gegevensstromen geïnventariseerd.

Het resultaat van deze inventarisatie is een duidelijk overzicht van alle aanwezige systemen en de verschillende (gewenste) HR-gegevensstromen tussen deze systemen.

Marktverkenning van de (on)mogelijkheden van HR Tech systemen

Er zijn veel HR systemen beschikbaar (± 330), en het ene systeem is beter geschikt voor uw organisatie dan het andere. Ter voorbereiding op de inventarisatie van uw HR-ambitie en het systeemselectietraject wordt er bij dit onderdeel van de VroomHR Quickscan een marktverkenning van de verschillende actuele HR systemen ingezet. Wat u niet weet, kunt u immers ook niet wensen.

Door passende leveranciers voor een demonstratie uit te nodigen krijgt uw organisatie zicht op de (on)mogelijkheden van HR systemen. Maar het is ook mogelijk om vergelijkbare organisaties te bezoeken die hun HR systeem eerder vooruitstrevend hebben geïmplementeerd.

Het resultaat van deze activiteiten is dat u inzicht krijgt in de mogelijkheden van de HR systemen op de markt.

Inventarisatie van de HR-ambitie

Heeft u nog geen duidelijke ambitie per HR-werkveld en heldere doelstellingen ten aanzien van HR en payroll dienstverlening? Met een gestructureerde workshop leidt VroomHR een onderlinge discussie om de HR-ambitie te bepalen. Optioneel kunnen daar ook nog interviews met HR-professionals en management aan worden toegevoegd.

Het vaststellen van de HR-ambitie van uw organisatie vormt de basis voor een HR systeemselectie, inclusief de gewenste dienstverlening. Daarnaast vormt deze ambitie het kader voor de realisatie van het verbeteren van uw HR-dienstverlening.

Het resultaat van deze inventarisatie is dan een gedragen HR-ambitie die dient als een fundament voor de toekomst, overzicht van keuze bepalende criteria en een shortlist van systemen op basis van de ambitie.

Stakeholderanalyse

Om binnen uw organisatie de veranderbereidheid en eventuele weerstand ten opzichte van uw nieuwe HR-ambitie te toetsen voert VroomHR op basis van de Dinamo methodiek een stakeholder analyse uit.

Ondersteund door een stakeholdersgrid, impactanalyse en interventievoorstel organiseert VroomHR een workshop. Het is mogelijk om voorafgaand aan de workshop een Dinamo vragenlijst uit te zetten.

Het resultaat is een overzicht van het draagvlak voor en mogelijke weerstand tegen de realisatie van de HR-ambitie.

Presentatie van oplossingsscenario’s en aansluitend advies

Op basis van de marktkennis van VroomHR en de opgehaalde informatie, zoals de waardering van uw HR-dienstverlening, het systeemlandschap binnen uw organisatie, uw HR-ambitie en stakeholderanalyse presenteert VroomHR oplossingsscenario’s. Met de scenario’s worden functionele voor- en nadelen, risico’s en globale financiële consequenties in kaart gebracht en voorzien van een advies.

Resultaat is dat uw organisatie een gefundeerde keuze voor de beste oplossingsrichting kan maken.

HR-businesscase processen en systemen onder de loep

VroomHR berekent de implementatiekosten op basis van de oplossingsrichting en marktkennis en maakt een inventarisatie van uw actuele systeem- en proceskosten. Daarnaast wordt de besparing als gevolg van de efficiëntere processen op basis van een drietal voorbeeldprocessen in kaart gebracht. Optioneel is dat een inschatting van verwachte kwaliteitslagen wordt gemaakt.

Deze activiteit van de VroomHR Quickscan geeft inzicht in de financiële investeringen en opbrengsten zodat u een duidelijk beeld van de ROI van uw HR-ambitie heeft.