HR Service Delivery Rapport

Wat is de status van HR Service Delivery bij grote organisaties inHR-ServiceDelivery_rapport
Nederland? HR Service Delivery is de wijze waarop een organisatie de HR dienstverlening aanbiedt aan haar klanten, de managers en
medewerkers. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de opbouw van de organisatie en de beschikbare kanalen om de HR dienstverlening aan te bieden.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Vroom Consultancy in opdracht van Hunite. Voor het onderzoek zijn meer dan 500 HR functionarissen geselecteerd uit organisaties met meer dan 1.000 medewerkers werkzaam in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op zowel praktijkervaringen als toekomstverwachtingen van de 113 organisaties die dit jaar hebben deelgenomen.

Download de whitepaper

Bedankt voor uw interesse in onze whitepaper.

Wij wensen u veel leespezier.

Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Ongeldig emailadres Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld

Vroom gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en stelt deze niet beschikbaar aan derde partijen.